Standard Svensk standard · SS-EN 15158:2006

Konstruktionskeramer - Mekaniska egenskaper för keramiska kompositer vid höga temperaturer i inert atmosfär - Bestämning av utmattningsegenskaper vid konstant amplitud

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15158:2006

Konstruktionskeramer - Mekaniska egenskaper för keramiska kompositer vid höga temperaturer i inert atmosfär - Bestämning av utmattningsegenskaper vid konstant amplitud
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the conditions for the determination of constant-amplitude of load or strain in uniaxial tension/tension or in uniaxial tension/compression cyclic fatigue properties of ceramic matrix composite materials (CMCs) with fibre reinforcement for temperature up to 2 000 °C under vacuum or a gas atmosphere which is inert to the material under test. NOTE Test environments are specified which are intended to prevent the material under test from chemically reacting with them. This European Standard applies to all ceramic matrix composites with fibre reinforcement, unidirectional (1D), bi-directional (2D), and tri-directional (xD, where 2 < x = 3).

Ämnesområden

Konstruktionskeramer (81.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15158:2006

Konstruktionskeramer - Mekaniska egenskaper för keramiska kompositer vid höga temperaturer i inert atmosfär - Bestämning av utmattningsegenskaper vid konstant amplitud
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere - Determination of fatigue properties at constant amplitude

Artikelnummer: STD-46130

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-16

Antal sidor: 19