Standard Svensk standard · SS 29001:2024

Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Planering för datainsamling

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 29001:2024

Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Planering för datainsamling
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges krav och vägledning för planering av datainsamling, avseende utfall och orsakssamband vid mätning av sociala och miljömässiga effekter. I detta dokument anges därmed inte krav och vägledning för hela processen för hur effektmätning genomförs i sin helhet.

Ämnesområden

Arbete, sysselsättning (03.040) Verksamhetsstyrning och etik (03.100.02) Socialt ansvarstagande (04.130) Miljöledning (13.020.10) Miljöprojekt (13.020.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 29001:2024

Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Planering för datainsamling
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Mätning av sociala och miljömässiga effekter, SIS/TK 626

Internationell titel: Measurement of social and environmental impacts — Planning for data collection

Artikelnummer: STD-82087079

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-29

Antal sidor: 19