Standard Svensk standard · SS 29000:2024

Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Terminologi

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 29000:2024

Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges termer och definitioner för mätning av sociala och miljömässiga effekter.

Ämnesområden

Terminologi (01.020) Arbete, sysselsättning (03.040) Verksamhetsstyrning och etik (03.100.02) Socialt ansvarstagande (04.130) Miljöledning (13.020.10) Miljöprojekt (13.020.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 29000:2024

Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Mätning av sociala och miljömässiga effekter, SIS/TK 626

Internationell titel: Measurement of social and environmental impacts — Terminology

Artikelnummer: STD-82087078

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-29

Antal sidor: 12