Standard Svensk standard · SS-EN 3375-009:2023

Flyg- och rymdteknik - Elektrisk kabel för digital dataöverföring - Del 009: Enkel kabelfläta - CAN-buss - 120 ohm - Typ WX - Produktstandard

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3375-009:2023

Flyg- och rymdteknik - Elektrisk kabel för digital dataöverföring - Del 009: Enkel kabelfläta - CAN-buss - 120 ohm - Typ WX - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the required characteristics of single braid, 120 ohms, size 26, electrical cable type WX, UV laser markable, intended for digital data transmissions.
It is used together with EN 3375 001.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060) Instrumentering och navigationsutrustning (49.090)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3375-009:2023

Flyg- och rymdteknik - Elektrisk kabel för digital dataöverföring - Del 009: Enkel kabelfläta - CAN-buss - 120 ohm - Typ WX - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Cable, electrical, for digital data transmission - Part 009: Single braid - CAN Bus - 120 ohms - Type WX - Product standard

Artikelnummer: STD-80046298

Utgåva: 3

Fastställd: 2023-10-31

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 3375-009:2016