Standard Svensk standard · SS-EN 6059-309:2018

Flyg- och rymdteknik – Elkablar för installation – Skyddsmantlar – Provningsmetoder – Del 309: Brandbeständighet vid montering på kabelknippe

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 6059-309:2018

Flyg- och rymdteknik – Elkablar för installation – Skyddsmantlar – Provningsmetoder – Del 309: Brandbeständighet vid montering på kabelknippe
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method of testing the fire resistance of wire harnesses protected with fire resistant sleeve for aerospace application.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020) Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 6059-309:2018

Flyg- och rymdteknik – Elkablar för installation – Skyddsmantlar – Provningsmetoder – Del 309: Brandbeständighet vid montering på kabelknippe
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 309: Fire resistance when fitted on a cable bundle

Artikelnummer: STD-80006341

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-29

Antal sidor: 20