Standard Svensk standard · SS-EN 3844-3:2019

Flyg- och rymdteknik - Antändlighet hos icke-metalliska material - Del 3: Litet prov med brännare, 45° - Bestämning av materials beständighet mot flamspridning, glödspridning och flamgenomträngning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3844-3:2019

Flyg- och rymdteknik - Antändlighet hos icke-metalliska material - Del 3: Litet prov med brännare, 45° - Bestämning av materials beständighet mot flamspridning, glödspridning och flamgenomträngning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the test for the determination of the resistance of non-metallic materials in part or in whole to flame and glow propagation and to flame penetration.
This test method is also used for testing non-metallic materials which have to meet the test criteria for the 45° Bunsen burner test.
It is used for evaluation of non-metallic materials or constructions used in the interiors of aerospace vehicles but also may be used in other applications as specified in applicable procurement and regulatory documents.
This standard should be used to measure and describe the properties of non-metallic materials, products or assemblies in response to heat and flame under controlled laboratory conditions and should not be used to describe or appraise the fire hazard or fire risk of materials, products, or assemblies under actual fire conditions. However, results of this test may be used as elements of a fire risk assessment which takes into account all of the factors which are pertinent to an assessment of the fire hazard of a particular end use.

Ämnesområden

Legeringar med icke-järnmetaller (49.025.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3844-3:2019

Flyg- och rymdteknik - Antändlighet hos icke-metalliska material - Del 3: Litet prov med brännare, 45° - Bestämning av materials beständighet mot flamspridning, glödspridning och flamgenomträngning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Flammability of non-metallic materials - Part 3: Small burner test, 45° - Determination of the resistance of material to flame and glow propagation and to flame penetration

Artikelnummer: STD-80015377

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-09-02

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 3844-3:2011