Standard Svensk standard · SS-EN 4500-003:2012

Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 003: Specific rules for heat resisting alloys

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4500-003:2012

Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 003: Specific rules for heat resisting alloys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the specific rules for the drafting and presentation of heat resisting alloy material standards for aerospace applications.
It should be used in conjunction with EN 4500-001.

Ämnesområden

Ferrolegeringar (49.025.05) Legeringar med icke-järnmetaller (49.025.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4500-003:2012

Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 003: Specific rules for heat resisting alloys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 003: Specific rules for heat resisting alloys

Artikelnummer: STD-87760

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-16

Antal sidor: 32