Standard Svensk standard · SS-EN 4526:2013

Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Sharp edge-notch tensile testing for sheet and strip

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4526:2013

Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Sharp edge-notch tensile testing for sheet and strip
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the requirements for sharp edge-notch tensile testing for sheet and strip for aerospace applications.
It shall be applied when referred to in the EN Technical Specification or material standard unless otherwise specified on the drawing, order or inspection schedule.

Ämnesområden

Flyg- och rymdteknik. Material Allmänt (49.025.01) Ferrolegeringar (49.025.05) Legeringar med icke-järnmetaller (49.025.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4526:2013

Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Sharp edge-notch tensile testing for sheet and strip
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Sharp edge-notch tensile testing for sheet and strip

Artikelnummer: STD-88864

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-21

Antal sidor: 16