Standard Svensk standard · SS-EN 6064:2018

Flyg- och rymdteknik – Analys av ickemetalliska material (härdade) för bestämning av härdningsgrad med hjälp av differentiell skanningskalorimetri (DSC)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 6064:2018

Flyg- och rymdteknik – Analys av ickemetalliska material (härdade) för bestämning av härdningsgrad med hjälp av differentiell skanningskalorimetri (DSC)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This test method defines the procedure for the estimation of the extent of cure of certain non-metallic materials (e.g. preimpregnated and neat resin systems, adhesives) for aerospace use. The extent of cure is estimated by Differential Scanning Calorimetry (DSC) measurements of uncured (reference) and cured materials. Additional evidence on the extent of cure may be gained by combining results from this method with those obtained by other techniques.
This standard does not give any directions necessary to meet the health and safety requirements. It is the responsibility of the user of this standard to adopt appropriate health and safety precautions.

Ämnesområden

Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020) Flyg- och rymdteknik. Material Allmänt (49.025.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 6064:2018

Flyg- och rymdteknik – Analys av ickemetalliska material (härdade) för bestämning av härdningsgrad med hjälp av differentiell skanningskalorimetri (DSC)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Analysis of non-metallic materials (cured) for the determination of the extent of cure by Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Artikelnummer: STD-80000394

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-03

Antal sidor: 20