Standard Svensk standard · SS-EN 3375-007:2016

Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 007: Double braid - 77 Ohms - Type WW - Product standard

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3375-007:2016

Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 007: Double braid - 77 Ohms - Type WW - Product standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the required characteristics of double braid, 77 ohms, size 26 electrical cable type WW, intended for digital data transmissions.Main electrical characteristics are given in 4.3.It shall be used together with EN 3375-001 and EN 3375-002.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060) Instrumentering och navigationsutrustning (49.090)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3375-007:2016

Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 007: Double braid - 77 Ohms - Type WW - Product standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 007: Double braid - 77 Ohms - Type WW - Product standard

Artikelnummer: STD-8022615

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-09-26

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 3375-007:2007