Standard Svensk standard · SS-EN 4681-006:2019

Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar med ledare av aluminium eller kopparpläterad aluminium avsedda för allmän användning - Del 006: En- och flerledarkablar av AZA-typ för användning i lågtrycksmiljö - Produktstandard

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4681-006:2019

Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar med ledare av aluminium eller kopparpläterad aluminium avsedda för allmän användning - Del 006: En- och flerledarkablar av AZA-typ för användning i lågtrycksmiljö - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of electrical wires AZA family for use in the on board:
? 115 V (phase to neutral) or 200 V (phase to phase) electrical network of aircraft.
? 230 V (phase to neutral) or 400 V (phase to phase) electrical network of aircraft and particularly use in non-pressurized areas.
This cable family is used at operating temperature between ? 65 °C and 180 °C.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4681-006:2019

Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar med ledare av aluminium eller kopparpläterad aluminium avsedda för allmän användning - Del 006: En- och flerledarkablar av AZA-typ för användning i lågtrycksmiljö - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium - Part 006: AZA family, single and multicore assembly, for use in low pressure atmosphere - Product standard

Artikelnummer: STD-80012525

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-06-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 4681-006:2016