Standard Svensk standard · SS-EN 4604-007:2019

Flyg- och rymdteknik - Elkabel för signalöverföring - Del 007: Koaxialkabel 50 ohms, 200 °C, typ WN - Produktstandard

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 4604-007:2019/AC:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4604-007:2019

Flyg- och rymdteknik - Elkabel för signalöverföring - Del 007: Koaxialkabel 50 ohms, 200 °C, typ WN - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the required characteristics of a coaxial cable, 50 ?, type WN, for use in aircraft electrical systems at operating temperature between ? 55 °C and 200 °C and especially for high frequency up to 6 GHz.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4604-007:2019

Flyg- och rymdteknik - Elkabel för signalöverföring - Del 007: Koaxialkabel 50 ohms, 200 °C, typ WN - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 007: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WN - Product standard

Artikelnummer: STD-80019045

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-12-16

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 4604-007:2007