Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-22:2017

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 22: Jämförelser av motståndskraft för blödning av pigment (ISO 787-22:1980)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-22:2017

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 22: Jämförelser av motståndskraft för blödning av pigment (ISO 787-22:1980)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Specifies a method for comparing the resistance to bleeding with that of an agreed sample. The method has been established because it is essentially a practical test and as such is probably of greater general value than other methods.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-22:2017

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 22: Jämförelser av motståndskraft för blödning av pigment (ISO 787-22:1980)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: General methods of test for pigments and extenders - Part 22: Comparison of resistance to bleeding of pigments (ISO 787-22:1980)

Artikelnummer: STD-8029544

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-16

Antal sidor: 16