Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18473-4:2023

Funktionella pigment och fyllnadsmedel för specialtillämpningar - Del 4: Fotokatalytiska nanoskala titandioxid (ISO 18473-4:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18473-4:2023

Funktionella pigment och fyllnadsmedel för specialtillämpningar - Del 4: Fotokatalytiska nanoskala titandioxid (ISO 18473-4:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and corresponding test methods for nanoscale titanium dioxide (TiO2) in either powder or suspension form for photocatalytic application.
This document is applicable to modified nanoscale titanium dioxide for photocatalytic application.
NOTE       Such modification can be surface treatment, coating, doping and combination thereof.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18473-4:2023

Funktionella pigment och fyllnadsmedel för specialtillämpningar - Del 4: Fotokatalytiska nanoskala titandioxid (ISO 18473-4:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Functional pigments and extenders for special applications - Part 4: Nanoscale titanium dioxide for photocatalytic application (ISO 18473-4:2022)

Artikelnummer: STD-80044661

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-08-10

Antal sidor: 16