Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-2:2021

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 2: Bestämning av flyktiga ämnen vid 105 °C (ISO 787-2:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-2:2021

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 2: Bestämning av flyktiga ämnen vid 105 °C (ISO 787-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a general method of test for determining the mass fraction in percent of matter volatile at a temperature of 105 °C in a sample of pigment or extender.
This method is applicable to pigments and extenders that are stable at 105 °C.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10) Lösningsmedel (87.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-2:2021

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 2: Bestämning av flyktiga ämnen vid 105 °C (ISO 787-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: General methods of test for pigments and extenders - Part 2: Determination of matter volatile at 105 °C (ISO 787-2:2021)

Artikelnummer: STD-80030786

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-08-16

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN ISO 787-2