Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-21:2017

Allmänna testmetoder för pigment och utfyllnadsmedel - Del 21: Jämförelse av värmestabilitet hos ungsbehandlat pigment (ISO 787-21:1979)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-21:2017

Allmänna testmetoder för pigment och utfyllnadsmedel - Del 21: Jämförelse av värmestabilitet hos ungsbehandlat pigment (ISO 787-21:1979)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The method is intended for comparing the heat stability by specifying the temperatures of heating and the time of heating; it may also be used for determining the heat resistance of a pigment. The comparison of heat stability is carried out against that of an agreed sample.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-21:2017

Allmänna testmetoder för pigment och utfyllnadsmedel - Del 21: Jämförelse av värmestabilitet hos ungsbehandlat pigment (ISO 787-21:1979)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: General methods of test for pigments and extenders - Part 21: Comparison of heat stability of pigments using a stoving medium (ISO 787-21:1979)

Artikelnummer: STD-8029754

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-21

Antal sidor: 16