Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-15:2019

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 15: Jämförelse av resistens mot ljus av färgade pigment av liknande slag (ISO 787-15:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-15:2019

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 15: Jämförelse av resistens mot ljus av färgade pigment av liknande slag (ISO 787-15:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes a general method of test for comparing the resistance to light of samples of similar types of coloured pigments (agreed reference pigment and test sample).
Two methods of exposure are described in this document. In method A, the material is exposed under glass to natural light. In method B, the material is exposed to direct artificial light.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-15:2019

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 15: Jämförelse av resistens mot ljus av färgade pigment av liknande slag (ISO 787-15:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: General methods of test for pigments and extenders - Part 15: Comparison of resistance to light of coloured pigments of similar types (ISO 787-15:2019)

Artikelnummer: STD-80017384

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-03

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 787-15