Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-14:2019

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 14: Bestämning av resistivitet i vattenhaltigt extrakt (ISO 787-14:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-14:2019

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 14: Bestämning av resistivitet i vattenhaltigt extrakt (ISO 787-14:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a general method of test for determining the electric resistivity (specific electric resistance) or the specific electric conductivity, respectively, of the aqueous extract of a pigment. The method is applicable to all pigments and extenders, except pigments that are soluble in water.
The resistivity of the aqueous extract of a pigment is considered as a property independent of the amount of water-soluble matter. If agreed, a cold extraction method can be used.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-14:2019

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 14: Bestämning av resistivitet i vattenhaltigt extrakt (ISO 787-14:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: General methods of test for pigments and extenders - Part 14: Determination of resistivity of aqueous extract (ISO 787-14:2019)

Artikelnummer: STD-80010796

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-04-05

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 787-14