Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3262-12:2023

Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och metoder för provning - Del 12: Muskovit glimmer (ISO 3262-12:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3262-12:2023

Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och metoder för provning - Del 12: Muskovit glimmer (ISO 3262-12:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and corresponding methods of test for muscovite-type mica.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3262-12:2023

Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och metoder för provning - Del 12: Muskovit glimmer (ISO 3262-12:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Extenders - Specifications and methods of test - Part 12: Muscovite-type mica (ISO 3262-12:2023)

Artikelnummer: STD-80043996

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-07-10

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN ISO 3262-12