Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-3:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 3: Bestämning av kulöristiska egenskaper och dispergerbarhet av svarta och kulörta pigment i polyetylen med två-vals valsning (ISO 23900-3:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-3:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 3: Bestämning av kulöristiska egenskaper och dispergerbarhet av svarta och kulörta pigment i polyetylen med två-vals valsning (ISO 23900-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 23900-3:2015 specifies a method of determining in polyethylene (PE) the colouristic properties of a test pigment relative to a standard, and the ease of dispersion DHPE of pigments from the differences in colour strength on dispersing colouring materials under various conditions.
Method A is appropriate for use with organic powder pigments and carbon black pigments in powder form, many of which are subject to compaction (reagglomeration under pressure), for inorganic pigments in powder form and for pigment preparations in powder or flake form.
Method B is appropriate for testing pigments and pigment preparations in granular form and for inorganic pigments in any form.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-3:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 3: Bestämning av kulöristiska egenskaper och dispergerbarhet av svarta och kulörta pigment i polyetylen med två-vals valsning (ISO 23900-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 3: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of black and colour pigments in polyethylene by two-roll milling (ISO 23900-3:2015)

Artikelnummer: STD-80000630

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-17

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13900-3