Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-2:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 2: Bestämning av kulöristiska egenskaper och dispergerbarhet i plasticerad polyvinylklorid med två-vals valsning (ISO 23900-2:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-2:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 2: Bestämning av kulöristiska egenskaper och dispergerbarhet i plasticerad polyvinylklorid med två-vals valsning (ISO 23900-2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 23900-2:2015 specifies a method of determining the colouristic properties of a test pigment relative to a standard, and the ease of dispersion DHPVC-P of pigments from the differences in colour strength on dispersing colouring materials under various conditions in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) compounds.
The method is appropriate for use with organic and inorganic black and colour pigments and for pigment preparations.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-2:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 2: Bestämning av kulöristiska egenskaper och dispergerbarhet i plasticerad polyvinylklorid med två-vals valsning (ISO 23900-2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 2: Determination of colouristic properties and ease of dispersion in plasticized polyvinyl chloride by two-roll milling (ISO 23900-2:2015)

Artikelnummer: STD-80000629

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13900-2