Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18473-2:2018

Funktionella pigment och fyllnadsmedel för specialtillämpningar- Del 2: Titandioxid i nanostorlek som solskyddsmedel (ISO 18473-2:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18473-2:2018

Funktionella pigment och fyllnadsmedel för specialtillämpningar- Del 2: Titandioxid i nanostorlek som solskyddsmedel (ISO 18473-2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 18473-2:2015 specifies requirements and corresponding methods of test for nanoscale titanium dioxide in powder form for sunscreen application. This part of ISO 18473 covers the surface modified, TiO2.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18473-2:2018

Funktionella pigment och fyllnadsmedel för specialtillämpningar- Del 2: Titandioxid i nanostorlek som solskyddsmedel (ISO 18473-2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Functional pigments and extenders for special applications - Part 2: Nanoscale titanium dioxide for sunscreen application (ISO 18473-2:2015)

Artikelnummer: STD-80007298

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-16

Antal sidor: 16