Standard Svensk standard · SS 19102:2022

NCS FÄRGATLAS

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 19102:2022

NCS FÄRGATLAS
Pris: 5 445 SEK
standard ikon

Papper

NCS Atlas 2050

BCK-80033828.png

Den perfekta färgvalsprodukten för att diskutera och finjustera färger tillsammans med kunder.

Guida kunder till det perfekta färgvalet med enkel navigering mellan alla NCS 2050 standardfärger på deras respektive position i NCS Systemet.

I NCS Atlas finner du en sida per kulörton i NCS färgcirkel, som tillsammans visualiserar samtliga NCS standardfärger.

NCS Atlas har monterade färgprover som underlättar snabb navigering mellan de olika färgområdena och ger en bra överblick över alla NCS standardfärger.

Tack vare NCS Systemets logik är det enkelt att visuellt identifiera och jämföra färger som är relaterade till varandra, baserat  NCS nyanslägen så som svarthet, vithet, kulörthet samt NCS ljushetsvärden. 

  • 40 färgsidor, en per kulörton. 
  • En sida med neutrala och tonade gråa. 
  • 3 Sidor med tonade vita färger. 
  • Färgprovsstorlek: 15×15 mm och 15×13 mm. 
  • Nationell standard i Sverige (SS 19102:2022) och Norge NS-SS 1910. 
  • Internationell ASTM-Standard (E2970)

Kvalitet: Strukna färgprover på NCS kvalitetsnivå 1

Omfattning
NCS färgatlas är avsedd att hjälpa färgsättare samt tillverkare och användare av olika slags färgade produkter att kommunicera om färg i betydelsen färgkoncept eller med andra ord, den färg vi ser.

Det kan bland annat användas såsom:

• pedagogisk illustration av hur NCS-systemet är uppbyggt,
• översiktlig referens vid val av och kommunikation om färg,
• praktiskt verktyg vid visuell färgidentifiering,
• hjälpmedel vid val av färger med specificerad ljusreflektansfaktor eller NCS-ljushet,
• bas för val av kulörer i produktsortiment

Beroende på produktens art kan ett sortiment innehålla en större eller mindre del av färgerna i NCS färgatlas. Att basera ett urval på standardiserade kulörer ger enklare och säkrare färgkommunikation men även andra färger med egna NCS-beteckningar kan ingå.

Detta är femte utgåvan. De huvudsakliga förändringarna i förhållande till utgåva 4 är att:
• 100 nya kulörer har lagts till,
• tre sidor har lagts till som visar kulörer med hög vithet
• tabell 1 med faktiska NCS-beteckingar för de primära NCS-likarna har tagits bort. Dessa redovisas i SS 19104

SS 19102:2022 utgörs av en färgatlas kallad NCS färgatlas, med färgprover för 2050 olika kulörer. Kulörerna är utvalda och betecknade i enlighet med SS 19100, som beskriver NCS-systemet.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 19102:2022

NCS FÄRGATLAS
Pris: 5 445 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Italienska Kinesiska Engelska Svenska Franska Tyska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: NCS COLOUR ATLAS

Artikelnummer: STD-80033828

Utgåva: 5

Fastställd: 2022-02-18

Antal sidor: 52

Ersätter: SS 19102:2004