Standard Swedish standard · SS 19102:2022

NCS COLOUR ATLAS

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 19102:2022

NCS COLOUR ATLAS
Price: 5 445 SEK
standard ikon

Paper

SS 19102:2022 consists of a color atlas called the NCS color atlas, with color samples for 2050 different colours. The colors are selected and designated in accordance with SS 19100, which describes the NCS system.

The ideal design tool to discuss and fine-tune colour decisions with clients. 

Guide clients to their perfect colour decision with easy navigation of all NCS 2050 Standard colours on their specific position in the NCS System.  

Thanks to the logic of the NCS System it is visually easy to identify and compare colours that are related to each other, based on NCS nuance such as blackness, whiteness, chromaticness and NCS lightness values.

The binder contains non-removable colour samples that give a good overview of all NCS Standard Colours and allow you to navigate quickly between the different colour areas.

  • 40 NCS hue pages. 
  • 1 page with neutral and tinted greys. 
  • 3 pages with tinted white colours.  
  • Colour sample size: 15x15 mm and 15x13 mm.  
  • National Standard in Sweden (SS 19102:2022) and Norway NS-SS 1910.  
  • International ASTM Standard (E2970).

Coated colour samples at NCS Quality Level 1.

Scope
NCS färgatlas är avsedd att hjälpa färgsättare samt tillverkare och användare av olika slags färgade produkter att kommunicera om färg i betydelsen färgkoncept eller med andra ord, den färg vi ser.

Det kan bland annat användas såsom:

• pedagogisk illustration av hur NCS-systemet är uppbyggt,
• översiktlig referens vid val av och kommunikation om färg,
• praktiskt verktyg vid visuell färgidentifiering,
• hjälpmedel vid val av färger med specificerad ljusreflektansfaktor eller NCS-ljushet,
• bas för val av kulörer i produktsortiment

Beroende på produktens art kan ett sortiment innehålla en större eller mindre del av färgerna i NCS färgatlas. Att basera ett urval på standardiserade kulörer ger enklare och säkrare färgkommunikation men även andra färger med egna NCS-beteckningar kan ingå.

Detta är femte utgåvan. De huvudsakliga förändringarna i förhållande till utgåva 4 är att:
• 100 nya kulörer har lagts till,
• tre sidor har lagts till som visar kulörer med hög vithet
• tabell 1 med faktiska NCS-beteckingar för de primära NCS-likarna har tagits bort. Dessa redovisas i SS 19104

SS 19102:2022 utgörs av en färgatlas kallad NCS färgatlas, med färgprover för 2050 olika kulörer. Kulörerna är utvalda och betecknade i enlighet med SS 19100, som beskriver NCS-systemet.

Subjects

Paints and varnishes (87.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 19102:2022

NCS COLOUR ATLAS
Price: 5 445 SEK
standard ikon

Paper

Product information

Language: Italian Chinese English Swedish French German

Written by: Std Material

International title:

Article no: STD-80033828

Edition: 5

Approved: 2/18/2022

No of pages: 52

Replaces: SS 19102:2004