Standard Svensk standard · SS 25268:2007

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 25268:2007+T1:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25268:2007

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innehåller standarden

Lokaler ska vid byggnation utformas så att ljud från installationer, från angränsande utrymmen samt ljud utifrån i nödvändig utsträckning dämpas. Standard SS 25268:2007 är ett utmärkt hjälpmedel för detta, och underlättar planering, projektering, produktion samt kontroll av dessa delar i verksamhetslokaler inom tillämpningsområdet. Den utgör ett komplement till de allmänt formulerade föreskrifterna i bl.a. Boverkets byggregler (BBR).

Standarden innehåller fyra ljudklasser med krav i fråga om

  • luftljudsisolering
  • stegljudsnivå
  • rumsakustik
  • ljudtrycksnivå inomhus
  • ljudisolering mot yttre ljudkällor.

För ljudklassning av bostäder hänvisas till svensk standard SS 25267.

Fördelar med att använda standarden

Standarden kan användas i flera skeden av byggprocessen och är ett utmärkt hjälpmedel för att kvalitetssäkra ljudmiljön. I förlängningen innebär det att lokaler inom tillämpningsområdet kan bli föremål för kvalitetsdeklaration. Standarden håller en hög detaljeringsgrad, vilket bäddar för en tydlig ansvarsfördelning mellan byggprocessens olika aktörer, samt minimerar riskerna för tvetydigheter och tolkningstvister.

Standarden kan också användas som ett stöd för byggherrar och brukare som ska ställa relevanta ljudkrav utifrån en allmänt formulerad kvalitetsnivå.

Läs mer i Frågor och svar om användningen av SS 25268:2007

Omfattning
Standarden klassindelar krav som kan ställas på verksamhetslokaler beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, samt ljudisolering mot yttre ljudkällor. Kraven delas in i fyra ljudklasser. För ljudklassning av bostäder hänvisas till svensk standard SS 25267. Standardens syfte är att: vara komplement till bl.a. Boverkets byggregler (BBR) och underlätta planering, projektering, produktion och kontroll ge möjlighet till kvalitetssäkring av ljudmiljön, och därmed också möjliggöra kvalitetsdeklaration av lokaler för angiven verksamhet klargöra ansvarsfördelning mellan byggprocessens olika aktörer hjälpa byggherrar/brukare att ställa relevanta ljudkrav

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25268:2007

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels

Artikelnummer: STD-63394

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-10-04

Antal sidor: 48

Ersätter: SS 25268 , SS 25268

Ersätts av: SS 25268:2007+T1:2017