ISO 26000 – Organisationers samhällsansvar

Organisationers samhällsansvar baserar sig på idén att alla typer av organisationer har ett ansvar gentemot samhället och miljön. ISO 26000 är en internationell standard som ger stöd och vägledning till alla typer av organisationer – oavsett storlek, verksamhet och plats – att översätta principer för samhällsansvar till praktiska åtgärder.

ISO 26000 fyller 10 år

Ett stort grattis till ISO 26000 - den globala standarden som tar ett helhetsgrepp på hållbar utveckling. Tioårsjubiliéet kommer att uppmärksammans både i Sverige och internationellt och firandet håller på under ett helt år, med start den 1 november 2020.

Läs intervjun med Reino Fridh och Tina Bohlin, ordförande respektive projektledare för SIS tekniska kommitté för samhällsansvar, om nyttan och vikten av ISO 26000 >>

Revidering med mer rättvisande titel – socialt ansvarstagande blir organisationers samhällsansvar

De senaste åren har ett arbete pågått med att revidera den svenska översättningen av ISO 26000. Vid lanseringen av standarden var begreppet socialt ansvarstagande särskilt relevant, som komplement till det miljömässiga ansvar som hade etablerats vid Riokonferensen 1992.

I den nya revideringen kommer standarden att byta den svenska titeln till det bredare SS-EN ISO 26000 Vägledning för organisationers samhällsansvar istället för ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande. Det innebär även att standarden har blivit europeisk standard. Samtidigt ändras begreppet ”socialt ansvarstagande” genomgående till ”samhällsansvar” i dokumentet.

SIS tekniska kommitté för socialt ansvarstagande
Visa alla