Standardutveckling · SIS/TK 596

Keramiska plattor

Byggkeramik är keramiska plattor, kakelplattor, klinkerplattor och mosaik. De används på golv och väggar och deras egenskaper innebär att de uppfyller en mängd olika krav. Målgruppen för arbetet är till exempel plattsättare, myndigheter, provningsinstitut, leverantörer, försäkringsbolag och kommuner.

EU har lagt mandat till den europeiska standardiseringen att ta fram harmoniserade standarder för en rad olika byggmaterial. Det finns redan idag harmoniserade standarder för plattor, tätskiktsmaterial och fästmassa.

I olika våtrumsmiljöer, oavsett om det är bostadsbadrum eller publika badanläggningar, är förutsättningarna beroende av fästmassa, fog, betong, armering, konstruktion samt utformning, såväl som det keramiska ytskiktet. 

En svensk standard om färgbeständighet SS-105100:2022Kera miska plattor - Bestämning av omvänd färgbeständighet publicerades i maj 2022.

Den svenska kommittén bevakar även det internationella arbetet inom ISO som sker inom byggkeramik. 

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 31 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Byggkeramikrådet AB, Stockholm
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 189, Ceramic tile
ISO/TC 189/WG 1, Test methods
ISO/TC 189/WG 10, Slip Resistance Measurement for Ceramic Tile
ISO/TC 189/WG 11, Uncoupling membranes for ceramic tile installation
ISO/TC 189/WG 2, Product specifications
ISO/TC 189/WG 3, Products for installation
ISO/TC 189/WG 4, Thin Tiles
ISO/TC 189/WG 6, Installation methods
ISO/TC 189/WG 7, Sustainability issues for ceramic tiling systems
ISO/TC 189/WG 8, Antimicrobial properties of ceramic tile surfaces
ISO/TC 189/WG 9, Low modulus adhesives for exterior tile finishing
CEN/TC 67, Ceramic tiles
CEN/TC 67/WG 1, Test methods
CEN/TC 67/WG 2, Specifications
CEN/TC 67/WG 3, Products for installation of ceramic tiles
CEN/TC 67/WG 5, Product category rules for ceramic tiles and installation products for ceramic tiling
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial (91.100) Byggnadsmaterial (91.100) Keramiska byggprodukter (91.100.25)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna i SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Magnus Lundgren
Ordförande
Byggkeramikrådet AB