Standardutveckling · SIS/TK 539

Schakt och fyllning för anläggningsbyggande

Schakt och fyllning för anläggningsbyggande är ett standardiseringsprojekt inom Europa. För infrastrukturprojekt som vägar, järnvägar, flygplatser och liknande utgör anläggningsarbeten en betydande del av de totala investeringskostnaderna. Intresset för landvinning växer. Det finns därför ett stort europeiskt intresse för att utveckla gemensamma metoder och processer för uppföljning, som förenklar och effektiviserar utförandet av schakt och fyllnad i anläggningsarbeten.

Målet med det europeiska samarbetet är att skapa standarder som omfattar terminologi och principer, definition av processer för schakt och fyllnad, transporter, packning och stabilisering, provning, klassifikation av jord och berg, kvalitetskontroll och övervakning, samt miljöaspekter.

Arbetet vänder sig till myndigheter och andra beställare, entreprenörer, tillverkare av entreprenadmaskiner, teknikinstitut, teknikkonsulter, materialtillverkare mfl.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 12 standarder
Deltagare 8 företag och organisationer
Gru Konsult AB, Krylbo
Jernkontoret, Stockholm
NCC Sverige AB, Göteborg
Statens geotekniska institut SGI, Göteborg
Statens geotekniska institut SGI, Linköping
Statens väg- & transportforskning VTI, Linköping
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Luleå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
CEN/TC 396, Earthworks
CEN/TC 396/WG 1, General matters
CEN/TC 396/WG 2, Soil and rock classification for Earthworks
CEN/TC 396/WG 4, Quality control
CEN/TC 396/WG 5, Hydraulic fill
CEN/TC 396/WG 6, Hydraulic placement of mineral waste
CEN/TC 396/WG 7, Use of secondary manufactured and recycled materials in Earthworks
CEN/TC 396/WG 8, Test methods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Anläggningsarbete (93) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linda Mellgren
Projektledare
linda.mellgren@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Per Lindh
Ordförande
Trafikverket