Nyhet · 2023-10-27

Ny ordförande i TK 435 Livsmedel och foder

Rikard Hellqvist är ny ordförande i TK 435 ”Livsmedel och foder" sedan augusti 2023. Avgående ordförande Erik Nordkvist.

Den 23 oktober avtackades ordföranden Erik Nordkvist för kommittén Livsmedel och Foder, TK 435. Erik har deltagit i kommittéarbetet i ca 20 år som representant för SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt och de senaste 7 åren som ordförande.

Samtidigt passade vi på att ställa några frågor till den nya ordförande Rikard Hellqvist.

Berätta gärna lite om din bakgrund och tidigare erfarenhet av standardisering!
Jag är agronom och medgrundare till Bergström & Hellqvist AB. Min drivkraft är att verka för att alla aktörer i livsmedelskedjan utvecklas för att hantera risker och krav på ett smart och effektivt sätt. Detta i en omvärld som blir alltmer komplex, osäker och föränderlig. I slutändan handlar det om att skydda konsumenter och värden. Då behövs standardisering. Jag har varit och är aktiv i arbetsgrupper i TC34/SC17 för utveckling av olika standarder relaterade till ledningssystem för livsmedelssäkerhet samt specifikationer för grundförutsättningar.

Vad var avgörande för ditt beslut att leda TK 435:s arbete?
Det är ett hedersuppdrag och jag ser fram mot att lära mig mycket i rollen tillsammans med deltagarna i kommittén.

Vilken målsättning har du och hur kommer kommitténs arbete att förändras under din ledning?
I och med att fältet för standardisering inom livsmedel och foder är brett hoppas jag kunna bidra till att vi ökar utbytet av kunskap inom kommittén. Både vad gäller sakfrågor samt hur vi kan bli bättre på att utveckla standarder i en internationell kontext. Jag tror även att fler frågor som rör livsmedel och foder fortsatt kommer få sin naturliga plats inom kommittén. Denna utveckling har de senaste åren redan påbörjats vilket inneburit bland annat att arbetsgrupper för växtbaserade livsmedel och ledningssystem för matsvinn tillkommit. Jag vill även bidra till att öka medvetenheten om värdet av standardisering inom livsmedel och foder samt inspirera flera aktörer och individer i Sverige att engagera sig i standardutveckling.

Vill du veta mer om kommitténs arbete är du välkommen att höra av dig till Lorena Olivares, projektledare på SIS.