Nyhet · 2022-05-16

Projektets slutdatum flyttas fram 12 månader

SIS har ansökt om och av Energimyndigheten beviljats förlängning av projekttiden till slutet av 2022. Detta på grund av pandemin som har dragit undan mattan för de planerade kommunikationstillfällena

Under den sista fasen av samarbetsprojektet mellan SIS och Energimyndigheten, inom ramen för dess EELYS-program, planerades för ett antal fysiska informationstillfällen. Dessa tillfällen var tänkt skulle innehålla allt om nyheterna i den nya utgåvan av standarden. På grund av den rådande situationen med pandemin, har informationstillfällena skjutits på framtiden. När det stod klart att dessa avslutande aktiviteter inte skulle hinnas med innan den ursprungliga projekttidens slutdatum, ansökte SIS om en förlängning av projekttiden med 12 månader. 

I samråd med Energimyndigheten planeras nu för att ersätta informationsträffarna, med att istället tillhandahålla informationen i digital form tillgänglig via sis.se.