Nyhet · 2022-03-31

Standard för städning inom vården – dags för översyn

Nu söker vi dig som vill bidra till en översyn och uppfräschning av standarden för rengöring och städning inom hälso- och sjukvården.

Det finns idag ett antal aktörer som vill påbörja arbetet med att se över SS 8760014:2017 - Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård. Argumenten till en översyn är bland annat att standarden i dagsläget är för generell och svår att tillämpa i praktiken. Med fler krav blir den mer användbar vid upphandlingar, eftersom kraven gör det enklare för både leverantör och beställare att tydligt veta vad som förväntas av dem.

Arbetet med att revidera den svenska standarden påbörjas under våren 2022 och vi välkomnar alla aktörer som arbetar med rengöring och städning inom hälso- och sjukvård, såsom regioner, leverantörer, utbildare och andra relevanta partners.

Kontakta projektledare Nilla Persson för att få veta mer.


Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS/TK 349? Kontakta gärna oss.

Janie Thunman
Projektledare
janie.thunman@sis.se

Ulla Hihldor
Projektassistent
ulla.hihldor@sis.se

Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.