Nyhet · 2020-03-27

Ny handbok - välbesökt lanseringsseminarium

Den 12 mars lanserades den nya handboken SIS-TR 57 som ger grundläggande rekommendationer lagerhållning, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård. Det var ett välbesökt seminarium med närmare 60 deltagare på plats och dessutom många deltagare som deltog via länk.

Att hantera sterila medicintekniska produkter på ett sådant sätt så att steriliteten bibehålls fram till användning är en avgörande del för patientsäkerhet och för att förhindra smitta. Handboken tar upp rekommendationer om hur man kan tänka utifrån olika verksamheter, lokaler och förpackningsnivåer. De som varit med och skrivit handboken, som är en omarbetning av SS 8760015 presenterade de olika delarna och deltagarna på plats ställde många bra och viktiga frågor.

Förhoppningen med handboken är att den ska hjälpa verksamheter runt om i Sverige att utveckla, förbättra eller skapa rutiner om hur sterila medicintekniska produkter hanteras.

Det är SIS/TK 349/AG 3 som arbetet fram dokumentet.


Länkar

Läs mer om standardiseringsarbetet inom:
SIS/TK 349 - Rengöring, desinfektion och sterilisering