Nyhet · 2021-02-11

Kvalitetssäkrade hälsoappar tack vare standarder

Mari Banck, utvecklingsledare på Region Värmland, är involverad inom standardiseringsarbetet för hälsoinformatik och desinfektion och sterilisering.

Mari Banck, utvecklingsledare på Region Värmland

Berätta kort om din roll som utvecklingsledare
– Jag är operations­sjuksköterska i grunden men jobbar nu som utvecklingsledare med fokus på övergripande utvecklingsarbete. Just nu är jag ansvarig för innovationsutvecklingen i Region Värmland, framförallt med vår innovationssluss Vivan, där vi stöttar vi innovatörer, entreprenörer och företag genom deras innovationsutveckling. Jag jobbar även med det 10-åriga Vinnovaprojektet Digital well arena som bland annat handlar om innovationsstöd för innovativa digitala hälsotjänster. Jag har stor nytta av standarder när jag stöttar våra innovatörer genom innovationsprocessen med deras produkter och digitala hälsotjänster. 

Berätta om hur du är engagerad i standardiseringsarbetet
– Jag såg tidigt nyttan av standardisering, redan 1987 då jag var verksamhetschef på en sterilteknisk enhet där vi kunde vara med och påverka standarder på området, och dra nytta av kunskap och kontakter från andra deltagare inom standardiseringsarbetet. De standarder som finns inom området sterilisering och desinfektion ligger till grund för den kunskap steriltekniker ska kunna. 

– Standarder är en viktig grund för utbildning och jag har varit med i framtagandet av en yrkesutbildning för steriltekniker som bland annat genomförs i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland.

– När det gäller standardisering inom hälsoinformatik var jag 2009 med och införde ett digitalt journalsystem då vi i Värmland gick från fem stycken journalsystem, till ett. Bara att jobba med benämningar var en utmaning och där är det viktigt med att ha gemensam benämning. Där är standarderna ett viktigt hjälpmedel. 

Är det något särskilt standardiseringsarbete du vill lyfta?
– Inom hälsoinformatiken pågår ett arbete för kvalitetssäkring av hälsoappar, som är ett efterlängtat dokument då de flesta av våra innovationer i Digital well arena, vårt innovationsstöd för innovativa digitala hälsotjänster, är just digitala hälsotjänster så som appar. Vi sätter just nu upp en testverkstad med Nordic Medtest, Region Värmland och Karlstads kommun för att testa hälsoapparnas funktioner och då har vi denna standard som stöd. 


Läs mer

Delta i standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.