Nyhet · 2022-03-31

Antimikrobiella ytor – ny standardisering

SIS kommitté Rengöring, desinfektion och sterilisering bevakar arbete med antimikrobiella ytor på internationell nivå.

Under 2021 startades ”ISO/TC 330 Surfaces with biocidal and antimicrobial properties” som ska ta fram standardiserade testmetoder för att bedöma ytor med antimikrobiell eller biocidal aktivitet. Tidigare standarder för testning av antimikrobiella ytor har inte inkluderat påverkan av städning eller tagit hänsyn till användningsområden.

Arbetet omfattar olika miljöer, prestanda och ytornas kompatibilitet med användning av olika typer av desinfektionsmedel och rengöringsprodukter. Användningsområdet av dessa standarder är brett och kan appliceras på bland annat hälso- och sjukvård, veterinärmedicin och livsmedelsindustri.

Nyttan med denna nya ISO-kommitté är framtagandet av ett holistiskt och globalt tillvägagångssätt för att utvärdera effektiviteten hos alla typer av biocidytor (porösa och icke-porösa) oberoende av produktens material och med hänsyn till behov inom olika sektorer.

I denna kommitté har man precis börjat arbeta med en ny metodstandard - ISO 7581 Method for the evaluation of basic bactericidal activity of a non-porous surface. Möjligheten att starta upp ytterligare arbete finns.

Om du är intresserad av arbetet eller vill få mer information kontakta projektledare för SIS/TK 349 Janie Thunman.


Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS/TK 349? Kontakta gärna oss.

Janie Thunman
Projektledare
janie.thunman@sis.se

Ulla Hihldor
Projektassistent
ulla.hihldor@sis.se

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.