Standardutveckling · SIS/TK 191

Förtillverkade betongprodukter

Att tillverka byggdelar under väl kontrollerade former inomhus möjliggör god kvalitet samt reducerade byggtider och priser. Europastandarder har blivit bra instrument för att åstadkomma entydig kravspecificering och egenskapsredovisning och de har öppnat upp för nya material, produkter och marknader. SIS/TK 191 Förtillverkade betongprodukter ser till att hänsyn tas till svenska förhållanden och marknader.

De flesta produktstandarder är nu framtagna och när tillräcklig erfarenhet från deras tillämpning erhållits kommer de att ses över och ytterligare förbättras. Standardisering är en pågående process likväl som att ständigt förbättra standarder och anpassa dem efter rådande kunskap och erfarenheter. Exempel på produktstandarder inom området är:

  • Betongpålar
  • Trappor
  • Broelement
  • Väggelement
  • Bjälklags- och takelement med T- eller TT-tvärsnitt

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Utgivet 54 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 191/AG 01, Utbildning, kompetens och certifiering
SIS/TK 191/AG 2, Återbruk av förtillverkade betongprodukter
Deltagare 10 företag och organisationer
Aaa Certification AB, Alingsås
AB Strängbetong, Veddige
Bekaert Svenska AB, Göteborg
Heidelberg Materials Precast Abetong AB, Falkenberg
NCC Sverige AB, Malmö
Nordcert AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Skandinaviska Byggelement AB, Katrineholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Trafikverket, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
CEN/TC 229, Precast concrete products
CEN/TC 229/WG 1, Products for which the stability requirements is predominant
CEN/TC 229/WG 4, Products which do not warrant a specific standard and which could be referred to in specific standards
CEN/TC 229/WG 5, Sustainability of concrete products and structural concrete cast in situ
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna i SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
yacine.slamti@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Markus Peterson
Ordförande
Svensk Betong Service AB