Standardutveckling · SIS/TK 183

Geoteknik och geokonstruktioner

Varje nytt byggnadsverk behöver en bra grundläggning som stadigt går att bygga vidare på. Kommittén arbetar fram standarder för provning och dimensionering av konstruktioner i mark och berg och vill säkerställa att Sverige får väl avvägda standarder gällande säkerhet och beständighet inom området geoteknik och geokonstruktioner. Standarderna ska ta hänsyn till de specifika svenska förhållandena avseende exempelvis geologi, klimat och kontraktsformer. De ska vara användbara för svenska företag och organisationer.

Eurokod 7 - om geokonstruktioner och dimensionering av bärande konstruktioner

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. TK 183 deltar i revideringen av Eurokod 7, EN 1997, som handlar om geokonstruktioner och dimensionering av bärande konstruktioner. Eurokoderna tas fram av CEN på uppdrag av Europeiska kommissionen och EFTA.

Eurokod 7 - andra generationen på slutomröstning

Eurokod 7, EN 1997 Dimensionering av geokonstruktioner, har utökats till tre delar, samtliga har varit på remiss. Del 1 och 2 (revideringar av tidigare utgåvor) är nu på slutomröstning, del 3 (ny, behandlar geotekniska strukturer), kommer först till hösten. 

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 83 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 183/AG 01, Design
SIS/TK 183/AG 02, Utförande
SIS/TK 183/AG 03, Provtagning/lab
SIS/TK 183/AG 04, Provning/fält
SIS/TK 183/AG 05, Provning/geokonstruktion
SIS/TK 183/AG 06, Fält instrumentering och provtagning
SIS/TK 183/AG 07, Geofysisk undersökning
SIS/TK 183/AG 08, Berg
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
ELU Konsult AB, Stockholm
Geofound Scandinavia AB, Huddinge
Geomind KB, Nacka
GeoVerkstan Sverige AB, Kungsbacka
Henrik Möller Geokonsult AB, Helsingborg
Hercules Grundläggning AB, Solna
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Pålanalys i Göteborg AB, Västra Frölunda
Pålkommissionen, Stockholm
Ramboll Sweden AB, Falun
Skanska Sverige AB, Malmö
Skanska Sverige AB, Stockholm
Skanska Sverige AB, Göteborg
Statens geotekniska institut SGI, Linköping
Svensk Grundläggning Safe Service AB, Stockholm
Svenska Geotekniska Föreningen, Fjärås
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Väst, Göteborg
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, Göteborg
Transportstyrelsen, Borlänge
Tyréns Sverige AB, Göteborg
Tyréns Sverige AB, Örnsköldsvik
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
ÅF-Infrastructure AB, Göteborg
ÅF-Infrastruktur AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 45 internationella kommittéer
ISO/TC 182, Geotechnics
ISO/TC 182/WG 12, Standardization in geophysics
ISO/TC 182/WG 4, Drilling and sampling methods and groundwater measurements
ISO/TC 182/WG 9, Geotechnical aspects of geophysical methods
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 7, Eurocode 7 - Geotechnical design
CEN/TC 288, Execution of special geotechnical works
CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing
SIS/TK 183/AG 01, Design:

CEN/TC 250, Structural Eurocodes

CEN/TC 250/SC 7, Eurocode 7 - Geotechnical design

CEN/TC 250/SC 7/WG 1, Evolution of 1997 series

CEN/TC 250/WG 1, Policy, procedures and links with other standards

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

SIS/TK 183/AG 02, Utförande:

CEN/TC 288, Execution of special geotechnical works

CEN/TC 288/WG 19, Sheet-pile walls

CEN/TC 288/WG 20, Ground freezing

CEN/TC 288/WG 22, Deep mixing

CEN/TC 288/WG 23, Ground treatment

CEN/TC 288/WG 25, Diaphragm walls -Bored piles

CEN/TC 288/WG 26, Displacement piles

CEN/TC 288/WG 27, Micropiles

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

SIS/TK 183/AG 03, Provtagning/lab:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 10, Laboratory testing of rocks

ISO/TC 182/WG 13, Laboratory testing of soils

SIS/TK 183/AG 04, Provning/fält:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 7, Cone and piezocone penetration tests

ISO/TC 182/WG 8, Borehole expansion tests

SIS/TK 183/AG 05, Provning/geokonstruktion:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 11, Static testing of geotechnical structures

SIS/TK 183/AG 06, Fält instrumentering och provtagning:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 2, Monitoring in Geotechnical Engineering

ISO/TC 182/WG 4, Drilling and sampling methods and groundwater measurements

SIS/TK 183/AG 07, Geofysisk undersökning:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 12, Standardization in geophysics

ISO/TC 182/WG 9, Geotechnical aspects of geophysical methods

SIS/TK 183/AG 08, Berg:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020) Eurokod 7, Geokonstruktioner (91.070.07)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linda Mellgren
Projektledare
linda.mellgren@sis.se

Linn Holegård
Projektkoordinator
linn.holegard@sis.se

Gunilla Franzén
Ordförande
GeoVerkstan Sverige AB