Standardutveckling · SIS/TK 172

Värdeförvaringsenheter

Värdehandlingar, känslig information lagrad på papper eller datamedia samt värdeföremål och kontanter behöver skyddas från brand, stöld och annan oönskad påverkan. Kommitténs arbete syftar till att öka säkerheten vid förvaring av värde och minska risken för att känslig information kommer i orätta händer.

Kommittén för värdeförvaringsenheter tar fram standarder för provning och klassificering av inbrottsskydd hos värdeförvaringsenheter såsom stöldskyddsskåp, säkerhetsskåp, värdeskåp, valv, valvdörrar, serviceboxar, deponeringsskåp och skåp till betalningsautomater. Utöver detta arbetar kommittén även med standarder för provning och klassificering av brandskydd hos förvaringsskåp och förvaringsrum, samt högsäkerhetslås till olika värdeförvaringsenheter.

SIS TK 172 arbetar också med standardisering för säker förvaring och säker destruktion av konfidentiellt informationsmaterial.

Med standardiserade provningsmetoder och standarder för klassificering av värdeförvaringsenheter kan tillverkare erbjuda marknaden certifierade produkter och köpare välja rätt säkerhetsnivå för sina behov.

Vägledningen för säker destruktion hanterar slutskedet i det konfidentiella informationsmaterialets livscykel så att känslig information inte kan återskapas.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 10 standarder
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 172/AG 01, Inbrottsskydd
SIS/TK 172/AG 02, Brandskydd
SIS/TK 172/AG 03, Lås till värdeförvaringsenheter
SIS/TK 172/AG 04, Infärgning m.m. av sedlar
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Claves International AB, Nacka
Gunnebo Safe Storage AB, Göteborg
Profsafe AB, Anderstorp
Robur Safe AB, Slöinge
Scandinavian Safe AB, Huddinge
SSF Service AB, Stockholm
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 332, Security equipment for financial institutions and commercial organizations
CEN/TC 263, Secure storage of cash, valuables and data media
CEN/TC 263/WG 1, Burglary resistance
CEN/TC 263/WG 2, Fire resistance
CEN/TC 263/WG 3, Safe locks
CEN/TC 263/WG 5, Secure destruction of confidential material
SIS/TK 172/AG 01, Inbrottsskydd:

CEN/TC 263/WG 1, Burglary resistance

SIS/TK 172/AG 02, Brandskydd:

CEN/TC 263/WG 2, Fire resistance

SIS/TK 172/AG 03, Lås till värdeförvaringsenheter:

CEN/TC 263/WG 3, Safe locks

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om nyttan med standardisering

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skydd mot brott (13.310)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén bidrar bland annat till det här målet: 

sdg9.png

Läs mer om de globala målen här >

 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se

Linn Holegård
Projektkoordinator
linn.holegard@sis.se

Peter Blomdahl
Ordförande
Robur Safe AB