Naturvärdesinventering - Ny utgåva med krav och vägledning

Välkommen på kostnadsfritt webbinarium tisdag 9 maj kl 09:30 - 15:30 om den nya utgåvan av SS 199000, Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald

Nu är äntligen arbetet klart med den nya utgåvan av SS 199000 som publicerades den 3 maj.

Standarden omfattar krav, principer och vägledning för inventering och värdering av ekosystem, arter och livsmiljöer samt hur inventeringsresultat ska redovisas och levereras. En förändring jämfört med den första versionen är att nu publiceras även en teknisk specifikation som kompletterar standarden, SIS/TS 199002, Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Dataproduktspecifikation med lista för biotopbeteckningar.

Syftet med webbinariet är att presentera den nya utgåvan av standarden, svara på frågor och diskutera allmänt om förändringarna.

TALARE
Deltagare i SIS-kommitté Naturvärdesinventering:

 • Anders Sjölund, Trafikverket
 • Jonas Stenström, Naturcentrum
 • Anna Halvarsson, Naturvårdsverket
 • Per Collinder, Ekologigruppen Ekoplan
 • Anna Koffman, Calluna
 • Lorena Olivares, SIS

Webbinariet sker online via verktyget Zoom. En länk kommer skickas till dig vid anmälan. Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till Lorena Olivares, projektledare SIS.

Läs gärna mer om vår kommitté TK 555, Naturvärdesinventeringar som arbetar med utveckling av standarder inom detta område.

Anmälan är stängd.


PRELIMINÄR AGENDA

 • Välkomna
 • Kort presentation av SIS/TK 555 Naturvärdesinventering
 • Bakgrund till revidering av SS 199000
 • Innehåll i den nya utgåvan av SS 199000 samt skillnader jämfört med första utgåvan
 • Dataproduktspecifikation och lista för biotopbestämning, SIS/TS 199002
 • Frågestund

 

Datum: 2023-05-09
Tid: 09:30 - 15:30
(med paus för lunch)
Plats: Online 

 

SS 199000:2023

SVENSK STANDARD
SS 199000:2023

Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Krav och vägledning

Köp standarden >

SIS Upphandlingsstöd

SIS Upphandlingsstöd är en onlinetjänst som gör det enkelt för upphandlande organisationer att hänvisa till standarder, i stället för att ange egna prestandakrav.

Läs mer >