Klart språk ska ha en standard!

Välkommen på webbinarium måndag 20 maj kl. 15:00–16:30 om den nya klarspråksstandarden ISO 24495-1. Vi kör en repris från tidigare webbinarium i april då efterfrågan varit stor. Välkommen!

Efter flera års arbete är äntligen den första delen av ”klarspråksstandarden” ISO 24495-1, Klarspråk – Del 1: Principer och riktlinjer, klar och den har rönt stor uppmärksamhet i hela världen. Den svenska översättningen är också klar och har fått ett särskilt nationellt förord. Klarspråksarbetet är inte nytt i Sverige, utan har utvecklats under många år med olika verktyg – och till och med ett särskilt pris (Klarspråkskristallen). I det här webbinariet berättar vi om arbetet med standarden och översättningen, förklarar varför en klarspråksstandard kommer från en terminologikommitté och visar hur standarden kan komplettera det svenska klarspråksarbetet. Efter några inledande presentationer av kommitténs medlemmar har du chans att ställa frågor om standarden.

Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som arbetar med klarspråk  (språkkonsulter, kommunikatörer, språkvårdare), men också översättare, tolkar, teknikskribenter och andra som kommunicerar i skrift.

PROGRAM och TALARE

  • Inledning, Jolanta Wallström, moderator 
  • Varför en klarspråksstandard från en terminologikommitté? Magnus Fogelberg, tidigare ordförande i SIS kommitté Språk och terminologi (SIS/TK 115)
  • Arbetet med första delen av klarspråksstandarden ISO 24495-1, Henrik Nilsson, Terminologifrämjandet
  • Arbetet med översättningen och kort om kommande delar av ISO 24495-1 Henrik Nilsson, Terminologifrämjandet och Jonas Carlsson, Svenska institutet för standarder
  • Frågestund

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Jolanta Wallström, projektledare på SIS.


Tid och plats

Nytt datum!

Datum:   2024-05-20

Tid:  15:00 - 16:30

Plats: Online

KOSTNADSFRITT!

Klarspråksstandarden finns här