Höga klimatkrav leder till nya tillägg till betongstandarden

Välkommen till SIS kostnadsfria webbinarium den 6 maj, för information om tillägget till SS 137003, nya krav på utbildning samt andra nyheter som är på gång inom standardiseringen.

SIS tekniska kommitté för betong, SIS/TK 190, bjuder in till ett webbinarium med fokus på:

  • Cementyper, frostbeständighet & k-faktorer
  • Krav på utbildning & utbildningsgivare - Bakgrund, innehåll och lärandemål

Ta del av uppdateringarna och de nya tekniska specifikationerna:

  • SS 137003:2021+T1:2024 Betong - Användning av SS-EN 206:2013+A2:2021 i Sverige
  • SIS/TS 42:2024 Betong - Utbildning i fabriksbetongtillverkning och produktionsstyrning enligt SS 137003 - Krav
  • SIS/TS 43:2024 Bedömning av överenstämmelse – Utbildning i fabriksbetongtillverkning och produktionsstyrning enligt SIS/TS 42 – Certifieringsordning

Med det nya tillägget tar vi ytterligare ett steg för att minska klimatpåverkan från betong. De tekniska specifikationerna är ett nytt system för att säkerställa kompetensen inom betongtillverkning.

För mer information och anmälan
Sprid gärna inbjudan i ditt nätverk!  Vid frågor, kontakta SIS projektledare Anna-Carin Näreskog.

Preliminärt program:

Tid Innehåll Föredragare

09.30

Presentation av betongkommittén

Anna-Carin Näreskog, SIS

09.35

Pågående arbete inom betongkommittén. Kort introduktion om tillägget samt de nya tekniska specifikationerna.

Markus Peterson,
TK190-ordförande,
Svensk betong

09.45

Implementering av nya cementtyper,
k-faktorer, frost i tillägget

Mikael Westerholm,
Heidelberg Materials

10.05

Bakgrund till det nya kompetenssystemet

Elisabeth Helsing, RISE

10.20

SIS/TS 42 Krav på utbildning

Johan Silfwerbrand, KTH

Peter Bergermark, Blendify Learning

10.40-11.00

Frågor och avrundning

Anna-Carin Näreskog, SIS

Anmälan


Mötesinformation

Datum: 2024-05-06

Tid: 09.30-11.00

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: Senast 2024-04-30

Pris: Kostnadsfritt