Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2203

Ritregler - Förenklad ritning av kugghjul (ISO 2203:1973)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2203

Ritregler - Förenklad ritning av kugghjul (ISO 2203:1973)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard fastställer för-enklad
återgivning av den tandade delen av kugghjul,
inklusive snäckhjul, snäckskruvar och kedjehjul.
Den är avsedd för detaljritningar och sammanställningsritningar.
Den grundläggande principen är att hjul respektive
skruv (utom i längdsnitt) återges som en
solid del utan kuggar eller tänder, men med delningsytan
markerad med en fin långstreckad enpunktslinje.
ANM: För enhetligheten i figurerna i denna internationella
standard används den första kvadrantens
projektionsmetod (metod E). Det bör förstås att den
tredje kvadrantens projektionsmetod (metod A) likväl
kan användas utan att detta påverkar de fastställda
principerna.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Kugg- och snäckväxlar (21.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2203

Ritregler - Förenklad ritning av kugghjul (ISO 2203:1973)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO 2203:1973)

Artikelnummer: STD-21778

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-12-30

Antal sidor: 20

Ersätter: SMS 2541