Standard Svensk standard · SS-ISO 6707-1:2021

Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 1: Allmänna termer (ISO 6707-1:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6707-1:2021

Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 1: Allmänna termer (ISO 6707-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 095 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 095 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 352 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document contains the terms and definitions of general concepts to establish a vocabulary applicable to buildings and civil engineering works.

It comprises:

a) fundamental concepts, which can be the starting point for other, more specific, definitions;

b) more specific concepts, used in several areas of construction and frequently used in standards, regulations and contracts.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Väg- och vattenbyggnadsteknik (01.040.93) Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01) Tekniska aspekter (91.010.30) Anläggningsarbete Allmänt (93.010)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6707-1:2021

Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 1: Allmänna termer (ISO 6707-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 095 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 095 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 352 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Ryska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms (ISO 6707-1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80031263

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-09-20

Antal sidor: 320

Ersätter: SS-ISO 1803 , SS-ISO 6707-1:2018