Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8785

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytdefekter - Termer, definitioner och parametrar (ISO 8785:1998)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8785

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytdefekter - Termer, definitioner och parametrar (ISO 8785:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Ytstruktur (17.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8785

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytdefekter - Termer, definitioner och parametrar (ISO 8785:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)

Artikelnummer: STD-25375

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-07-30

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 8785