Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12781-2:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Planhet - Del 2: Specifikationsoperatorer (ISO 12781-2:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12781-2:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Planhet - Del 2: Specifikationsoperatorer (ISO 12781-2:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 12781 specifies the complete specification operator for flatness of complete integral features only, i.e. geometrical characteristics of individual features of type plane.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01) Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12781-2:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Planhet - Del 2: Specifikationsoperatorer (ISO 12781-2:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 2: Specification operators (ISO 12781-2:2011)

Artikelnummer: STD-77652

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 12781-2:2005