Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12180-2:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 2: Specifikationsoperatorer (ISO 12180-2:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12180-2:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 2: Specifikationsoperatorer (ISO 12180-2:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 12180 specifies the complete specification operator for cylindricity of complete integral features only, i.e. geometrical characteristics of features of type cylinder.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12180-2:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 2: Specifikationsoperatorer (ISO 12180-2:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 2: Specification operators (ISO 12180-2:2011)

Artikelnummer: STD-77646

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 12180-2:2005