Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2016)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27000:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides the overview of information security management systems, and terms and definitions commonly used in the ISMS family of standards. This International Standard is applicable to all types and sizes of organization (e.g. commercial enterprises, government agencies, not-for-profit organizations).

Internationella ledningssystemsstandarder erbjuder en modell för att inrätta och driva ett ledningssystem. Innehållet i denna modell har uppnåtts genom samförstånd mellan internationella experter inom området. ISO/IEC JTC 1/SC 27 upprätthåller en expertkommitté som ägnar sig åt utvecklingen av internationella ledningssystemsstandarder för informationssäkerhet, även känd som standardserien LIS.
Genom standardserien LIS kan organisationer utveckla och införa ett ramverk för att hantera säkerheten för sina informationstillgångar, vilket omfattar ekonomisk information, immateriella rättigheter, och anställdas personuppgifter eller information som anförtrotts dem av kunder eller tredje part. Dessa standarder kan också användas för förberedelser för en oberoende bedömning om hur organisationens LIS tillämpas för att skydda informationstillgångarna.

Ämnesområden

Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2016)

Artikelnummer: STD-8025292

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-28

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-ISO/IEC 27000:2016 , SS-ISO/IEC 27000:2016

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27000:2020