Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 50:2015

Terminologi för informationssäkerhet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 50:2015

Terminologi för informationssäkerhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Syftet med denna tekniska rapport är att presentera en enhetlig terminologi för informationssäkerhetsområdet.

Avsnitt 1 behandlar allmänna termer samt termer relaterade till ledningssystem.
Avsnitt 2 behandlar termer som rör kontroll och styrning av informationssäkerheten. Detta inkluderar termer relaterade till både riskhantering och kontinuitetsplanering.
Avsnitt 3 behandlar termer som rör incidenthantering och angrepp.
Avsnitt 4 behandlar termer som rör säkerhetstekniker som relaterar till identifiering och autentisering, åt-komstkontroll samt loggning, larm och uppföljning.
Avsnitt 5 behandlar termer som rör kryptorelaterade begrepp, inklusive några begrepp rörande kommunikat-ionssäkerhet.
Avsnitt 6 behandlar termer som rör personlig integritet.
Avsnitt 7 behandlar termer som rör evaluering och certifiering av it-säkerhet.
Avsnitt 8 behandlar termer som rör samhällets informations- och cybersäkerhet.

Avsnitt 9 behandlar termer som rör it-forensik.
Avsnitt 10 presenterar en översikt över standarder och tekniska rapporter framtagna inom internationell standardisering.

Ämnesområden

Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 50:2015

Terminologi för informationssäkerhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Informationssäkerhet, cybersäkerhet och integritetsskydd, SIS/TK 318

Internationell titel: Terminologi för informationssäkerhet

Artikelnummer: STD-8014024

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-05-07

Antal sidor: 104