Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10628-2:2012

Flödesscheman för kemisk och petrokemisk industri - Del 2: Grafiska symboler (ISO 10628-2:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10628-2:2012

Flödesscheman för kemisk och petrokemisk industri - Del 2: Grafiska symboler (ISO 10628-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 10628-2:2012 defines graphical symbols for the preparation of diagrams for the chemical and petrochemical industry. It is a collective application standard of the ISO 14617 series.
ISO 10628-2:2012 does not apply to graphical symbols for electrotechnical diagrams; for these, see IEC 60617.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Övrigt (01.100.99) Produktion i kemisk industri (71.020) Utvinning och bearbetning av petroleum och naturgas (75.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10628-2:2012

Flödesscheman för kemisk och petrokemisk industri - Del 2: Grafiska symboler (ISO 10628-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 2: Graphical symbols (ISO 10628-2:2012)

Artikelnummer: STD-88357

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-17

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-ISO 10628 , SS-EN ISO 10628