Standard Svensk standard · SS-EN 9300-005:2017

Flyg- och rymdteknik – LOTAR – Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data – Del 005: Autentisering och verifiering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 9300-005:2017

Flyg- och rymdteknik – LOTAR – Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data – Del 005: Autentisering och verifiering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
EN 9300-005 describes the fundamentals and concepts of authentication and verification of the integrity of digital documents and their content during the archiving and retrieval processes. The Data Domain Parts EN 9300-x00 will specify qualification measures for the content of the document. The fundamentals given in this document cover the requirements, methods and recommendations for their implementation within an archiving system.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 9300-005:2017

Flyg- och rymdteknik – LOTAR – Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data – Del 005: Autentisering och verifiering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 005: Authentication and Verification

Artikelnummer: STD-8029065

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-20

Antal sidor: 28