Standard Svensk standard · SS-EN 61987-24-2

Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 24-2: Egenskapslista för tillbehör till ventiler och ställdon för elektroniskt datautbyte

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61987-24-2

Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 24-2: Egenskapslista för tillbehör till ventiler och ställdon för elektroniskt datautbyte
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 382 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 382 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61987-24-2

Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 24-2: Egenskapslista för tillbehör till ventiler och ställdon för elektroniskt datautbyte
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 382 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 382 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-2: List of properties (LOPs) of valve/actuator accessories for electronic data exchange

Artikelnummer: STD-80000763

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-24

Antal sidor: 18